ENTEGRE POLİTİKA

Gümrüklü Antrepo ve Serbest Depo İşletmeciliğinde; Müşteri talepleri doğrultusunda hizmet sunarak müşteri memnuniyetini sağlamak. Kalite ve İşçi Sağlığı Güvenliği ile ilgili tüm yasal mevzuatlara ve standartlara uygun hizmet sunmak. Kalite ve işçi Sağlığı Güvenliği Yönetimi Sistemleri şartlarına uyarak sistemin etkinliğini izlemek ve iyileştirmelerde bulunmak.
Çalışanlarımızın bilgi ve bilinç seviyelerini sürekli yükseltmek, motivasyon ve performanslarını arttırmak
Kaza ve vaka’ ları azaltmak için İş Sağlığı ve Güvenliğini sağlayıcı tedbirler almak.

KALİTEMİZİ SÜREKLİ ARTTIRARAK DÜNYA MARKASI OLMAK.